ჩვენ შესახებ

 

 

 

№31 საჯარო სკოლა

    ქალაქ ქუთაისის N31 საჯარო სკოლას  50- წლიანი ისტორია აქვს.

1963 წელს ქალაქ ქუთაისში,   აკაკი ხორავას №3-ში დაარსდა  №31 საშუალო

სკოლაახლანდელი სსიპ ქალაქ ქუთაისის №31 საჯარო სკოლა.

სკოლას აქვს ოთხსართულიანი შენობა ორი დამხმარე ნაგებობით,  ტექნიკით აღჭურვილი

კლას-კაბინეტები, სპორტული დარბაზი, კომპიუტერული ლაბორატორია.

სკოლა აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა სახის საქალაქო თუ

რესპუბლიკურ კონკურსში, პროექტებსა და ღონისძიებებში. სკოლა ყოველთვის

გამოირჩეოდა მაღალი აკადემიური მოსწრებით.თითოეული გაკვეთილი ამაღლებული

განწყობით, მეცნიერული სიზუსტით, ინოვაციური მეთოდებითა და ახალი

მიდგომებით ტარდება, რაც სკოლის წარმატების საფუძველია. სკოლაში მაღალ დონეზეა

დაყენებული სასწავლო - შემოქმედებითი მუშაობა, მოსწავლეები წარმატებით მონაწილეობენ

საქალაქო თუ რესპუბლიკურ ტურებში, კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში.


 

 

POLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCEPOLITICAL

31 ოქტ 2016

POLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCEPOLITICAL

28 ოქტ 2016

ღვაწლმოსილი პედაგოგის გაცილება

POLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCEPOLITICAL

03 ოქტ 2016

თვითმმართველობის არჩევნები