ირმა შველიძე

დირექტორის მ/შ

ეკა ჭეიშვილი

სასწავლო ნაწილი

გრიგოლ ტატიშვილი

მასწავლებელი

ლიანა ხაჭაპურიძე

ბუღალტერი

თინათინ მამრიკიშვილი

საქმეთა მმართველი